PP image

Przewodzący ciepło polipropylen (PP-GR)

  • Idealny do wymagających procesów wymiany ciepła
  • Połączenie PP i specjalnego rodzaju grafitu, zapewnia doskonałe przewodnictwo cieplne, odporność na korozję i własności mechaniczne
  • Możliwość przetwarzania w naszym zaawansowanym procesie wytłaczania w celu dostosowania materiału do potrzeb w zakresie transferu ciepła

Wysokie przewodnictwo cieplne

PP-GR zapewnia przewodnictwo cieplne na poziomie, który wcześniej można było osiągnąć wyłącznie z zastosowaniem materiałów metalowych, w szerokim zakresie temperatur od -30°C do 80°C. Takie właściwości materiałów na bazie polimerów umożliwiają cząstki grafitu, precyzyjnie rozmieszczone i zorientowane w macierzy termoplastycznej.

Stabilne i wytrzymałe

Własności mechaniczne i termiczne PP-GR łączą w sobie najlepsze cechy materiałów termoplastycznych i minerałów. PP jako polimer bazowy zmniejsza naturalną kruchość grafitu i zapewnia wysoką wytrzymałość mechaniczną. Jednocześnie wysoka zawartość grafitu eliminuje niepożądane własności materiałów termoplastycznych, na przykład dużą rozszerzalność termiczną.

Odporne na korozję

PP jako polimer bazowy jest wysoce odporny na działanie kwasów, zasad i rozpuszczalników oraz innych substancji żrących w całym zakresie temperatur pracy przez dłuższy czas. Wysoka zawartość grafitu daje efekt stabilizujący, przez co dany element jest idealnie dostosowany do agresywnego środowiska.

Masz dla nas wyzwanie?

Innowacja jest tym co nas napędza. Jeśli masz dla nas wyzwanie, wspólnie znajdziemy idealne rozwiązanie.