power generating industry image technoform

Siła innowacji

Obniżone zanieczyszczanie i odkładanie kamienia

Stosowanie rur z tworzywa zmniejsza zanieczyszczanie i odkładanie kamienia nawet o 98%, dzięki naszemu zaawansowanemu procesowi ekstruzji, który pozwala wyprodukować niezwykle gładkie powierzchnie, co zmniejsza przywieranie zabrudzeń. Pozwala to zapewnić lepszy przepływ ciepła zwiększając efektywność elektrociepłowni, upraszczając proces czyszczenia: mniejsze przywieranie cząstek zanieczyszczeń umożliwia czyszczenie bez stosowania chemikaliów.

Odporny na substancje agresywne

Odzysk ciepła z gazów odpadowych nakłada bardzo wysokie wymagania na rury wymiennika ciepła stosowanego w procesie. W zależności od sektora przemysłu gaz może zawierać wysoce agresywne substancje działające na rury. Zastosowanie rur z tworzywa pozwala dobrać parametry tworzywa do wymagań danego sektora przemysłu - tj. do odpowiedniego gazu odpadowego - zapewniając maksymalną odporność.

Doskonałe przewodnictwo cieplne

Nasz wysoce precyzyjny proces ekstruzji umożliwia produkcję tworzyw przewodzących ciepło o wysokiej zawartości wypełniacza, aby uzyskać szorstkość powierzchni Rz < 3 µm. Zawartość wypełniacza zapewnia niezbędne przewodnictwo cieplne dające doskonałe parametry eksploatacyjne.

Sprawdzone profile

Skorzystaj ze sprawdzonego rozwiązania zweryfikowanego w warunkach laboratoryjnych dla zastosowań przy produkcji energii, w tym z zastosowaniem zestawu testowego dla procesu partiami/w reaktorze mieszadłowym i zestawu testowego filmu opadowego. Wartości zanieczyszczenia i odkładania kamienia ustalone dla różnych cieczy w laboratorium weryfikuje się następnie w ramach testowania pod kątem indywidualnych zastosowań.

Rozwiązania dla produkcji energii

Odnawialne źródła energii zyskują na popularności na całym świecie - zwłaszcza przy produkcji prądu. Niemniej jednak większość światowego zapotrzebowania na energię elektryczną jest nadal pokrywana poprzez spalanie paliw kopalnych i alternatywnych, co utrzyma się w najbliższej przyszłości. Prognozuje się, że w miksie paliw nastąpi przesunięcie od węgla i ropy w kierunku gazu ziemnego, biomasy i odpadów. Jednocześnie wytwarzanie energii w oparciu o procesy spalania jest pod coraz wyższą presją ekonomiczną i regulacyjną. Ambitne cele gospodarcze i wzrastające ceny paliw wymagają maksymalnej wydajności instalacji i redukcji emisji.

W tym kontekście odzysk ciepła ze żrących gazów odlotowych ma kluczowe znaczenie dla pełnego wykorzystania energii zawartej w paliwach. Stanowi to szczególnie wyzwanie w przypadku paliw alternatywnych takich, jak biomasa, biopaliwa lub odpady, których spalanie jest stosunkowo „brudne”, powodując powstanie niezwykle agresywnych mieszanin kwasów. Ponadto, wytwarzanie energii nadal wiąże się z największymi stratami wody. W związku z tym, jej ślad mógłby w znacznym stopniu skorzystać z pełnej kondensacji spalin, która odzyskuje odparowaną wodę i zawartą w niej dużą ilość ciepła utajonego.

Rozwiązania Technoform w zakresie wymiany ciepła są kluczowym czynnikiem umożliwiającym przejście na czystą energię. Dzięki odporności na korozję, umożliwiają efektywny przepływ ciepła w strumieniach gazów odlotowych poniżej punktu rosy kwasów w warunkach, w których nie można stosować materiałów standardowych. Pełna elastyczność konstrukcji umożliwia bezproblemowe zastosowanie w nowych instalacjach lub modernizacji już istniejących.

Rozwiązania dla sektora produkcji energii

Masz dla nas wyzwanie?

Jesteśmy dumni z tego, że wprowadzamy innowacje w różnych branżach. Jeśli masz wyzwanie, wspólnie znajdziemy idealne rozwiązanie.