seawater desalination industry technoform image

Fala innowacji

Głębokie korzyści

Rozwiązania dla sektora wodnego

Globalne pragnienie stale rośnie. Szacuje się, że ponad 2 miliardy ludzi nie ma nadal dostępu do bezpiecznych źródeł wody pitnej. Jednocześnie 80% ścieków wprowadzane jest do ekosystemu bez oczyszczania czy ponownego wykorzystania. Jest to ogromne wyzwanie dla sektora dostarczania wody, w zakresie zapewnienia ponownego wykorzystania i dalszego rozwoju nowych źródeł wody, jak woda odsalana. Organy regulacyjne w coraz większym stopniu wymuszają efektywne wykorzystywanie wody, dążąc do całkowitego zakazu wytwarzania ścieków jest całkowicie zakazane (zerowy zrzut cieczy).

Termiczne metody uzdatniania wody, jak wielostopniowa destylacja (MED) to kluczowe technologie, umożliwiające oczyszczanie nawet klas wody stanowiących najwyższe wyzwanie, z wysoką niezawodnością.

Rozwiązania Technoform przewodzące ciepło umożliwiają wprowadzenie metod uzdatniania wody kolejnej generacji, znacząco zmniejszając powszechnie występujące problemy takie, jak osadzanie kamienia i korozja powierzchni przewodzących ciepło.

Rozwiązania do odsalania wody morskiej

Masz dla nas wyzwanie?

Innowacja to nasza pasja. Tworzymy rozwiązania dopasowane do Państwa potrzeb.