PPS image

Przewodzący ciepło polisiarczek fenylenu (PPS-GR)

  • Idealny wybór do trudnych procesów przewodnictwa cieplnego w wysokiej temperaturze
  • Połączenie PPS i specjalnego rodzaju grafitu, zapewnia doskonałe przewodnictwo cieplne, odporność na korozję i własności mechaniczne
  • Możliwość przetwarzania w naszym zaawansowanym procesie wytłaczania w celu dostosowania materiału do potrzeb w zakresie transferu ciepła

Przewodzące ciepło i odporne na działanie temperatury

PPS-GR zapewnia przewodnictwo cieplne na poziomie, który wcześniej można było osiągnąć wyłącznie z zastosowaniem materiałów metalicznych, w szerokim zakresie temperatur od -100°C do 200°C. Takie właściwości materiałów na bazie polimerów umożliwiają cząstki grafitu, precyzyjnie rozmieszczone i zorientowane w macierzy termoplastycznej.

Stabilne i wytrzymałe

Własności mechaniczne i termiczne PPS-GR łączą w sobie najlepsze cechy materiałów termoplastycznych i minerałów. PPS jako polimer bazowy zmniejsza naturalną kruchość grafitu i zapewnia wysoką wytrzymałość mechaniczną. Jednocześnie wysoka zawartość grafitu eliminuje niepożądane własności materiałów termoplastycznych, na przykład dużą rozszerzalność termiczną.

Odporne na korozję

PPS jako polimer bazowy jest wysoce odporny na działanie kwasów, zasad i rozpuszczalników oraz innych substancji żrących w swoim zakresie operacyjnym temperatur i przez dłuższy czas. Wysoka zawartość grafitu ma dalszy efekt stabilizujący, przez co dany element jest idealnie dostosowany do agresywnego środowiska.

Masz dla nas wyzwanie?

Innowacja jest tym co nas napędza. Jeśli masz dla nas wyzwanie, wspólnie znajdziemy idealne rozwiązanie.