heat transfer thermal water treatment

Rozwiązania przewodzące ciepło do termicznego uzdatniania wody

Zmniejszone odkładanie kamienia

Woda morska i większość rodzajów wody procesowej zawierają znaczne ilości rozpuszczonych minerałów, które mogą spowodować osadzanie kamienia na powierzchniach przewodzących ciepło. W efekcie dochodzi do znacznego spadku odparowywania i efektywności energetycznej w czasie. Nasz proces ekstruzji umożliwia produkcję profili o niezwykle gładkich powierzchniach. W połączeniu z charakterystyczną strukturą cząsteczkową polimerów pozwala to osiągnąć znaczące zmniejszenie odkładania kamienia. W ten sposób zwiększa się dostępność instalacji poprzez wydłużenie okresów czyszczenia i ułatwienie usuwania kamienia.

Odporność na korozję

Zanieczyszczenia takie jak sole lub kwasy zawarte w nieuzdatnionej wodzie silnie przyśpieszają proces korozji na powierzchni przewodzącej ciepło. Materiały przewodzące ciepło na bazie polimerów nie korodują, a zatem stanowią świetny zamiennik kosztownych części z metali wysokiej klasy, przy porównywalnym działaniu.

Mniejszy wpływ na środowisko.

Procesy termicznego uzdatniania wody zazwyczaj wymagają stosowania dodatków chemicznych, aby zapobiegać odkładaniu kamienia i korozji. Wymaganie to można znacząco zmniejszyć stosując materiały przewodzące ciepło na bazie polimerów. Ponadto, materiały te nie zawierają ani nie uwalniają substancji niebezpiecznych, takich jak miedź i mają certyfikat dopuszczający je do stosowania z wodą pitną.

Rozwiązania przewodzące ciepło do termicznego uzdatniania wody

Termiczne metody uzdatniania wody, na przykład wielostopniowa destylacja, mają podstawowe znaczenie dla globalnego zapewnienia wody pitnej i procesowej. Obejmują one efektywne odparowywanie dużych ilości wody o różnej jakości, aby uzyskać czysty destylat. Określone składniki wody mogą powodować korozję lub powstawanie struktur krystalicznych na powierzchniach przewodzących ciepło.

Nasze materiały na bazie polimerów są naturalnie dopasowane do tych trudnych warunków procesowych. Ich doskonałe przewodnictwo cieplne, w połączeniu z odpornością na korozję i odkładanie kamienia umożliwiają niezawodną eksploatację instalacji. Ponadto są zatwierdzone do stosowania w rozwiązaniach do wody pitnej zgodnie z niemiecką normą (KTW).

W zależności od potrzeb możemy dostarczyć dopasowaną indywidualnie technologię profili i złączy pozwalającą na płynną integrację z istniejącymi konstrukcjami, albo kompletne wymienniki ciepła, razem z globalną siecią naszych partnerów.

Masz dla nas wyzwanie?

Innowacja jest tym co nas napędza. Jeśli masz wyzwanie, wspólnie znajdziemy idealne rozwiązanie.