heat recovery image technoform

Wydajny odzysk ciepła

Rozwiązania dla przemysłowego odzysku ciepła

Większość przemysłowych procesów produkcji wymaga ciepła do sterylizacji, gotowania, suszenia lub topienia półwyrobów i wyrobów. Odpowiednie, ogrzewanie procesu odpowiada za ponad jedną trzecią całkowitego zużycia energii przez amerykański sektor produkcyjny.

Ciepło uzyskuje się najczęściej ze spalania paliw kopalnych, biomasy lub produktów ubocznych z procesu produkcji. Podobnie, jak w przypadku każdego innego procesu spalania, pełen odzysk ciepła z gazów odlotowych ma kluczowe znaczenie dla wydajności energetycznej, jednak stanowi ogromne wyzwanie ze względu na żrące własności skraplających się gazów odlotowych. Na przykład (współ)spalanie fluorowcowych, produktów ubocznych powoduje powstanie kwasu fluorowodorowego, który działa niszcząco praktycznie na wszystkie materiały, w tym szkło.

Rozwiązania w zakresie przewodnictwa cieplnego na bazie polimerów Technoform to niezawodny i kosztowo opłacalny sposób odzysku tego niewykorzystanego źródła energii. Ich wyjątkowe przewodnictwo cieplne i odporność na korozję umożliwiają konstrukcję kompaktowych systemów odzysku ciepła, działających w atmosferze zawierającej praktycznie każde połączenie gazów.

Masz dla nas wyzwanie?

Jesteśmy dumni z tego, że wprowadzamy innowacje w różnych branżach. Jeśli masz wyzwanie, wspólnie znajdziemy idealne rozwiązanie.