Heat transfer solutions for flue gas utilization

Rozwiązania przewodzące ciepło do utylizacji gazów odlotowych

Odporność na korozję

Oczyszczanie gazów odlotowych wiąże się z wysokimi wymaganiami związanymi z odpornością na korozję stosowanych materiałów. Poniżej temperatury skraplania kwasy mogą się kondensować na powierzchniach przewodzących ciepło, powodując ogromne problemy z korozją. Materiały na bazie polimerów są odporne na takie warunki, a zatem mogą zastąpić kosztowne stopy specjalne lub materiały powlekane, jednocześnie zapewniając długi okres użytkowania.

Podwyższona efektywność

Efektywność energetyczna to czynnik napędzający działalność gospodarczą. Jednak wciąż ogromne ilości ciepła odprowadzane są przez komin. Odporność na korozję tworzyw sztucznych przewodzących ciepło umożliwia wykorzystanie ciepła pochodzącego z kondensacji pary wodnej. Maksymalizuje się zatem odzysk ciepła, a dodatkowo z procesu można produkować wodę.

Proste czyszczenie

W strumieniu spalin znajduje się pewna ilość pyłów i lotnych popiołów. Zazwyczaj osiadają one na powierzchniach elementów przewodzących ciepło, tworząc warstwy. Jeżeli nie są regularnie usuwane, z czasem może to prowadzić do niższego przewodnictwa cieplnego, a nawet do zablokowania wymiennika ciepła. Obszary elementów przewodzących ciepło wykonanych z tworzywa zazwyczaj charakteryzują się niższą zdolnością do przywierania takich cząstek i mogą być efektywnie czyszczone mniejszą ilością wody.

Rozwiązania przewodzące ciepło do wykorzystania w gazach odlotowych

Pomimo przejścia w stronę źródeł odnawialnych, znacząca część globalnego zapotrzebowania na energię nadal jest pokrywana z procesów spalania. Ich efektywność i wynikłe zużycie energii pierwotnej w znacznym stopniu są uzależnione od ilości użytecznej energii oraz zasobów takich, jak woda, które odzyskuje się ze spalin. Aby w pełni wykorzystać ich potencjał, ciepło musi być odzyskiwane w temperaturze poniżej temperatury skraplania wody. Dochodzi również do powstawania bardzo żrących kwasów, jako produktów ubocznych, co skutkuje ekstremalnymi wymaganiami dla urządzeń przewodzących ciepło wykorzystywanych w przewodach gazów spalinowych.

Technoform opracował optymalne rozwiązanie, aby sprostać temu wyzwaniu. Nasze materiały przewodzące ciepło są wysoce odporne na korozję w punkcie rosy, jednocześnie oferując doskonałe właściwości mechaniczne i możliwość czyszczenia. Ich świetne przewodnictwo cieplne minimalizuje wielkość obszaru przewodnictwa cieplnego, zwłaszcza w porównaniu z istniejącymi rozwiązaniami na bazie polimerów fluorowych.

W zależności od potrzeb możemy dostarczyć albo szytą na miarę technologię profili i złączy pozwalającą na płynną integrację z istniejącymi konstrukcjami, albo kompletne wymienniki ciepła.

Masz dla nas wyzwanie?

Innowacja jest tym co nas napędza. Jeśli masz wyzwanie, wspólnie znajdziemy idealne rozwiązanie.