mechanical engineering industry technoform image

Wysoka precyzja i funkcjonalność

Obniżone koszty konserwacji

Zastosowanie elementów konstrukcyjnych z tworzywa w środowisku sprzyjającym korozji lub komponentów zoptymalizowanych pod względem poślizgu do prowadnic liniowych daje korzyści w postaci obniżonych kosztów konserwacji bez naruszania jakości.

Zabezpieczenie wrażliwych systemów czujników

Neutralne pod względem elektromagnetycznym komponenty z tworzywa chronią wrażliwe układy czujników zapewniając stałą efektywność.

Zapobieganie niewłaściwemu działaniu

Ochrona przed zwarciami i udoskonalone rozpraszanie ciepła poprzez zastosowanie przewodzących ciepło i komponentów izolujących indywidualnie dopasowanych do potrzeb.

Skrócony czas prac rozwojowych

Zastosowania przemysłowe wymagają indywidualnego podejścia. Ponieważ czas prac rozwojowych staje się czynnikiem konkurencyjnym, możesz odnieść korzyści z prototypów profili o jakości dorównującej wyrobom z produkcji seryjnej, co zapewnia znaczące skrócenie czasu prac rozwojowych.

Profile z tworzywa dla inżynierii mechanicznej

Zakres poszczególnych części i urządzeń wykorzystywanych w inżynierii mechanicznej może być równie szeroki co zakres samego sektora. Tradycyjnie takie komponenty są wykonywane z metalu, gdzie powszechnie stosuje się stal i aluminium. Jednakże, zastosowania specjalne wymagają specjalnych rozwiązań, a wysoce precyzyjne komponenty z tworzywa często zapewniają dodatkowe korzyści, kiedy metal wyczerpie swoje możliwości.

W przypadku złożonych zastosowań przemysłowych, na przykład inżynierii mechanicznej, często niezbędne są specjalne rozwiązania, aby spełnić indywidualne potrzeby. Poprzez zapewnienie prototypów o jakości równej produkcji seryjnej możemy pomóc znacząco skrócić czas prac rozwojowych. Nasze komponenty z tworzywa przewodzące termicznie i izolujące elektrycznie zapewniają opłacalne i wysoce precyzyjne rozwiązanie do najtrudniejszych zastosowań - możemy prowadzić ekstruzję nawet bardzo wytrzymałych materiałów, zapewniając najwytrzymalsze i najbardziej niezawodne materiały do danego zadania.

Masz dla nas wyzwanie?

Innowacja jest tym co nas napędza. Jeśli poszukujesz rozwiązania, wspólnie znajdziemy materiał dopasowany do Twoich potrzeb.