Polityka prywatności Technoform dla kanałów Social Media (O_ES_PL)

(Aktualizacja: Marzec 19, 2024. Technoform Edge Bond Solutions Poland Sp. z o.o.)

 

Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych na naszych profilach społecznościowych: 

 

1.     Administrator danych osobowych

Administratorem danych w rozumieniu RODO jest::

Technoform Edge Bond Solutions Sp. z o.o.
Za Górą 23A
32-050 Skawina
E-mail: kontakt [at] technoform [dot] com (kontakt[at]technoform[dot]com) 

 

2.    Przetwarzanie danych osobowych użytkownika przez administratora danej platformy mediów społecznościowych

Administrator (czyli firma, która obsługuje daną sieć społecznościową i udostępnia ją do użytku, np. Facebook) każdej platformy mediów społecznościowych jest odpowiedzialny za gromadzenie i dalsze przetwarzanie danych osobowych użytkowników na swoich stronach internetowych. Administrator będzie gromadził i przetwarzał określone informacje o wizycie użytkownika na naszych mediach społecznościowych, nawet jeśli użytkownik nie posiada konta użytkownika lub nie jest zalogowany.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez strony mediów społecznościowych można znaleźć w Polityce prywatności odpowiedniej platformy:

 

3.    Przetwarzanie danych osobowych przez Technoform

Jako właściciele profilu w mediach społecznościowych możemy wyświetlać tylko publiczne profile użytkowników odwiedzających naszą stronę i informacje zależne od ustawień profilu danego użytkownika (np. Imię i Nazwisko czy zdjęcie profilowe). Dane osobowe przetwarzane są również w przypadku nawiązania kontaktu za pośrednictwem naszego profilu, w celu przeprocesowania informacji i odpowiedzi na Państwa wiadomości i wpisy. W celach marketingowych dane osobowe będziemy przetwarzać z powołaniem na tzw. uzasadniony interes administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w szczególności w celu skontaktowania się z użytkownikiem w związku z jego zapytaniami lub wpisami. Dane przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli zapytanie dotyczy zawarcia z nami umowy. 

 

4.    Przetwarzanie danych osobowych użytkownika przez Technoform i administratora odpowiedniej platformy mediów społecznościowych jako współadministratorów 

Administratorzy odpowiednich platform społecznościowych udostępniają nam dane "Page Analytics", czyli anonimowych statystyk, które możemy wykorzystać do oceny jakości naszych stron i treści w mediach społecznościowych. Statystyki te są gromadzone w oparciu o dane dotyczące użytkowania, które administratorzy odpowiednich platform społecznościowych gromadzą w zakresie interakcji użytkownika z naszą stroną. Technoform nie posiada dostępu do danych dotyczących użytkowania platformy. Za zgodność z obowiązującymi zobowiązaniami dotyczącymi danych Page Analytics i wypełnienia praw użytkownika wynikających z RODO oraz do przekazania użytkownikowi głównych punktów obowiązującej umowy w tym zakresie odpowiedzialni są administratorzy konkretnych mediów społecznościowych.

Więcej informacji na temat usługi Page Analytics można znaleźć na stronie:

·       LinkedIn: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum

·       Facebook: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum 

·       Instagram: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

·       YouTube: https://business.safety.google/controllerterms/

Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z naszym prawnie uzasadnionym interesem według art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w szczególności w celu określenia preferencji użytkowników oraz dostosowania i ulepszenia publikowanych treści, na naszych kanałach społecznościowych dla grupy odbiorców docelowych. 

 

5. Zakres i czas trwania

Dane osobowe użytkownika będziemy przechowywać w naszych systemach poza platformą mediów społecznościowych, o ile i tak długo, jak będzie to konieczne do celów gromadzenia danych lub zgodnie z wymogami prawnymi dotyczącymi prowadzenia rejestrów.

Użytkownik nie jest prawnie, ani umownie zobowiązany do udostępniania swoich danych osobowych. Niemniej jednak przetwarzanie danych osobowych użytkownika jest nieuniknione, jeśli chce on odwiedzać nasze profile w mediach społecznościowych.

Możliwe, że niektóre z zebranych informacji będą również przetwarzane poza Unią Europejską. Aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych, administratorzy odpowiednich platform mediów społecznościowych opierają takie przekazywanie danych na standardowych klauzulach umownych Komisji Europejskiej, jeśli jest to konieczne, lub na dodatkowych mechanizmach zabezpieczających.

 

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W stosunku do przetwarzania przez nas danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa.

Celem dochodzenia swoich praw w związku z przetwarzaniem danych przez właścicieli mediów społecznościowych, należy skontaktować się bezpośrednio z administratorem danej platformy, korzystając z danych kontaktowych zawartych na jego stronie internetowej. 

 

6.1. Prawo dostępu do danych osobowych; Art. 15 GDPR

W każdym momencie możesz zwrócić się do nas z prośbą o informację, czy i w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

6.2. Prawo do poprawiania danych; Art. 16 GDPR

W każdym momencie możesz zwrócić się do nas z prośbą o poprawienie lub uaktualnienie Twoich danych, jeżeli dowiesz się lub uznasz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub nieaktualne. Celem uniknięcia wątpliwości, możemy poprosić Cię o przekazanie informacji pozwalających na Twoje zidentyfikowanie oraz potwierdzenie zmiany lub uaktualnienia danych.

 

6.3. Prawo do ograniczenia przetwarzania 

Jeżeli uznasz, że dla określonego procesu przetwarzamy zbyt szeroki katalog Twoich danych osobowych, masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli ten zakres przetwarzania. O ile Twoje żądanie nie będzie sprzeciwiało się wymaganiom nakładanym na nas przez obowiązujące prawo, lub nie będzie to konieczne dla realizacji umowy, ograniczymy przetwarzanie Twoich danych osobowych do niezbędnego minimum lub zaprzestaniemy dalszego przetwarzania.

 

6.4. Prawo do przenoszenia danych; Art. 20 GDPR

Użytkownik ma prawo do otrzymania przetwarzanych przez nas jego danych osobowych oraz do przekazania tych danych innemu administratorowi.

 

6.5. Prawo do sprzeciwu; Art. 21 GDPR

Jeżeli uznasz, że w sytuacji przetwarzania Twoich danych osobowych w oparciu o interes publiczny lub interes prawny Administratora lub jakiejkolwiek strony trzeciej – przetwarzamy Twoje dany w zbyt szerokim zakresie (w sposób nieadekwatny) – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych. To samo uprawnienie przysługuje Ci, jeżeli w jakimkolwiek czasie uznasz, że nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane na potrzeby marketingu bezpośrednio. Po zgłoszeniu sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Twoich danych w tym zakresie i w tym celu, o ile nie będzie to konieczne ze względu na istnienie jakiś ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania przez nas Twoich danych, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności; lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń

 

6.6. Prawo do usunięcia danych; Art. 7 (3) GDPR

Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe przetwarzamy bez podstawy prawnej, albo przetwarzamy je, choć nie są nam już potrzebne do celów, w których je zebraliśmy – przysługuje Ci prawo do żądania, abyśmy usunęli Twoje dane osobowe naszych baz i systemów. Przychylimy się do Twojego żądania, o ile nie będzie istniał inny uzasadniony interes przetwarzania Twoich danych osobowych, ani obowiązek dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych. W każdym przypadku postaramy się zrealizować Twoją prośbę w najszerszym dopuszczalnym zakresie, a jeżeli nie będzie to możliwe – postaramy się zmodyfikować je w ten sposób, aby nie można już było przypisać Ci tych danych (w ramach tzw. pseudonimizacji);

 

6.7. Prawo do złożenia skargi

Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru. 

 

7. Dodatkowe informacje na temat ochrony danych osobowych

Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych użytkowników można znaleźć w naszej ogólnej polityce prywatności (https://www.technoform.com/pl/privacy-policy)